روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

1400/01/30

۲۹ فروردین، یادآور رشادت‌های بزرگ مردانی است که شجاعانه جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کنند.  ...