صبح امروز باحضور دکتر امیدی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری، #دکترمنتظری و #مهندسسنگدوینی نمایندگان مردم گرگان و آق قلا، دکتر حق‌شناس استاندار، فرماندارگرگان، مدیران کل آموزش و پرورش ونوسازی‌تجهیز مدارس و مدیران شهرستان، دبستان روستای شمس آباد به بهره برداری رسید.

این مدرسه با اعتبار دولتی و خیرین مدرسه‌ساز ساخته شد.

۱۷ بهمن، ۱۳۹۹

 

مرکز رسانه دکتر غلامرضا منتظری