ویژه برنامه انتخاباتی 6-13 با حضور آقای دکتر منتظری رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان. جمعه ساعت 22:40 شبکه گلستان

 

مرکز رسانه غلامرضا منتظری

1400/01/06