دکتر غلامرضا #منتظری:
کشور برای رسیدن به پیشرفت نیازمند #تفکر_بسیجی است

کشور برای رسیدن به پیشرفت نیازمند تفکر_بسیجی است. وقتی نام #بسیج آورده می‌شود نباید یک فرد با لباسی خاص برایمان تداعی شود بلکه بسیج، تفکری نجات‌بخش برای کشور است. اگر خواهان عزت و ارجمندی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی و غیره هستیم باید این تفکر را در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی جاری کنیم.

گامدوم انقلاب اسلامی نیز جز با تفکربسیجی محقق نخواهد شد. تمام پیشرفت‌هایی که در 4 دهه گذشته نصیب ملت بزرگ ایران شد، ناشی از همین تفکر بوده و هست. ‌