گالری تصاویر

   گالری ویدئویی

    شهریور 3, 1401

    جلسه کارگروه تخصصی خانواده و جمعیت

    سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به استان گلستان (۹) رسانه غلامرضا منتظری(نماینده‌مردم‌شریف‌گرگان‌و‌آق‌قلا)
    شهریور 1, 1401

    جلسه کارگروه تخصصی ورزش و جوانان

    سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به استان گلستان (۸) رسانه غلامرضا منتظری(نماینده‌مردم‌شریف‌گرگان‌و‌آق‌قلا)
    شهریور 1, 1401

    جلسه کارگروه تخصصی فرهنگ و هنر

    سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به استان گلستان (۷) رسانه غلامرضا منتظری(نماینده‌مردم‌شریف‌گرگان‌و‌آق‌قلا)
    مرداد 30, 1401

    جلسه کارگروه تخصصی رسانه و مطبوعات

    سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به استان گلستان (۶) رسانه غلامرضا منتظری(نماینده‌مردم‌شریف‌گرگان‌و‌آق‌قلا)
    دکمه بازگشت به بالا