توئیتگزارش عملکرد

گزارش عملکرد 2ساله

مسئولیت‌ها، عضویت‌ها و افتخارات  :

در دو سال گذشته و به لطف الهی و اعتماد مجلس و کمسیسیون فرهنگی، زمینه پذیرش مسئولیت‌ها و کسب افتخارات فراهم آمد از جمله:

1- نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی (دو سال)

2- انتخاب از سوی مجلس بعنوان نماینده قوه مقننه در هیات نظارت به رسانه‌ها و مطبوعات کشور (2 ساله)

3- عضویت در شواری فرهنگ عمومی کشور

4- انتخاب به عنوان عضو هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت با اکثریت آراء مجلس شورای اسلامی

5- برگزیده جشنواره شهید مدرس در مجلس، به جهت ارائه «مدل مفهومی نظارت کارآمد در کمیسیون فرهنگی» از بین 130 اثر و طراح ارائه شده از سوی نمایندگان.

6- عضو کارگروه تدوین مقدماتی برنامه هفتم توسعه کشور در بخش فرهنگ، هنر و رسانه.

7- عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌ا‌لمللی تئاتر فجر

8- عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌ا‌لمللی فیلم کوتاه تهران

9- عضو شورای اکران فیلم‌های سینمایی

10- عضو شورای کارگروه مد و لباس کشور

11- انتخاب به عنوان یکی از منظم‌ترین ناظران در مجلس در دو سال پیاپی.

12- انتخاب به عنوان نایب‌رئیس هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت

13- عضو شورای سیاست‌گذاری همایش مسئولیت اجتماعی در جهاد دانشگاهی کشور.

ب) وظایف نظارتی مجلس

مجلس برای انجام مأموریت‌های خود، دو رکن اساسی دارد، یکی قانون و دیگری نظارت. مجلس مانند پرنده‌ای است که برای پرواز، محتاج دو بال قانون و نظارت است، ولی متأسفانه تاکنون بال نظارتی، همراه قانون نبوده است. لذا در مجلس یازدهم، به امر نظارت توجه بیشتری می‌شود.

1- تقویت بعد نظارتی مجلس

1-1- افزایش نظارت‌های میدانی ریاست مجلس

1-2- افزایش نظارت‌های میدانی کمیسیون‌های تخصصی

1-3- طرح سوال از وزیران 47 مورد

1-4- تذکرات شفاهی 3170 مورد به ریاست جمهور و وزیران

1-5- تذکرات کتبی 6264 مورد به ریاست جمهور و وزیران

1-6- کارت زرد به وزیران: 13 مورد

برنامه‌های نظارتی کمیسیون فرهنگی:

1-2- ارائه مدل کارآمد نظارت کمیسیون فرهنگی (توسط اینجانب)

2-2- تدوین جدول زمانی برای حضور معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌های مرتبط، در کمیسیون و ارزیابی از عملکرد آن‌ها.

3-2- برنامه‌ریزی برای حضور موسسات، انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی و هنری، ادبی، ورزشی در کمیسیون

( برای اولین‌بار در تاریخ مجلس)

4-3- سفرهای متعدد کمیسیون فر هنگی به استان‌های مختلف از جمله استان گلستان.

ج) ابتکارات و طرح‌های پیشنهادی:

از زمان توفیق حضور در مجلس، ایده‌ها و طرح‌هایی را در مجلس، کمیسیون فرهنگی و حوزه انتخابیه ارائه نمودم. برخی محقق گردید و برخی در حال پیگیری است.

1- ضرورت تصویب سرانه فرهنگی برای هر ایرانی با هدف تقویت حوزه فرهنگ.

2- طرح اقتصاد فرهنگ و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی و هنری.

(این طرح با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس آماده گردیده و کلیات آن در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید.

3- تلاش در جهت تبدیل شدن طرح پیسوت فرهنگی، به قانون. با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

4- ارائه طرح «مدل مفهومی نظارت کارآمد کمیسیون فرهنگی» که در جشنواره شهید مدرس، بعنوان اثر برگزیده انتخاب گردید.

5- تلاش در جهت تخصیصی شدن کمیته‌های کمیسیون فرهنگی

6- ارائه پیشنهاد «ضرورت تدوین چشم‌انداز 5 ساله استان‌ها توسط استانداری به رئیس جمهور محترم.

این پیشنهاد با استقبال نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت و توسط وزیر کشور به استان‌ها ابلاغ گردید.

7- اجرای طرح نظارتی «اصل مطلب» در قالب نشست حضوری با مدیران و مردم، با هدف تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی در مدیران

8- پیشنهاد و شکل‌گیری «مسیر پیشرفت و تحول گرگان و آق‌قلا» به شواری شهر شهرستان گرگان، که با استقبال مواجه گردید.

9- ارائه طرح نگارش و تدوین کتاب «اخلاق قانون‌گذاری و اخلاق نمایندگی» که با استقبال مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه گردید.

ب) وظایف نظارتی مجلس

مجلس برای انجام مأموریت‌های خود، دو رکن اساسی دارد، یکی قانون و دیگری نظارت. مجلس مانند پرنده‌ای است که برای پرواز، محتاج دو بال قانون و نظارت است، ولی متأسفانه تاکنون بال نظارتی، همراه قانون نبوده است. لذا در مجلس یازدهم، به امر نظارت توجه بیشتری می‌شود.

1- تقویت بعد نظارتی مجلس

1-1- افزایش نظارت‌های میدانی ریاست مجلس

1-2- افزایش نظارت‌های میدانی کمیسیون‌های تخصصی

1-3- طرح سوال از وزیران 47 مورد

1-4- تذکرات شفاهی 3170 مورد به ریاست جمهور و وزیران

1-5- تذکرات کتبی 6264 مورد به ریاست جمهور و وزیران

1-6- کارت زرد به وزیران: 13 مورد

برنامه‌های نظارتی کمیسیون فرهنگی:

1-2- ارائه مدل کارآمد نظارت کمیسیون فرهنگی (توسط اینجانب)

2-2- تدوین جدول زمانی برای حضور معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌های مرتبط، در کمیسیون و ارزیابی از عملکرد آن‌ها.

3-2- برنامه‌ریزی برای حضور موسسات، انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی و هنری، ادبی، ورزشی در کمیسیون

( برای اولین‌بار در تاریخ مجلس)

4-3- سفرهای متعدد کمیسیون فر هنگی به استان‌های مختلف از جمله استان گلستان.

ج) ابتکارات و طرح‌های پیشنهادی:

از زمان توفیق حضور در مجلس، ایده‌ها و طرح‌هایی را در مجلس، کمیسیون فرهنگی و حوزه انتخابیه ارائه نمودم. برخی محقق گردید و برخی در حال پیگیری است.

1- ضرورت تصویب سرانه فرهنگی برای هر ایرانی با هدف تقویت حوزه فرهنگ.

2- طرح اقتصاد فرهنگ و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی و هنری.

(این طرح با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس آماده گردیده و کلیات آن در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید.

3- تلاش در جهت تبدیل شدن طرح پیسوت فرهنگی، به قانون. با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

4- ارائه طرح «مدل مفهومی نظارت کارآمد کمیسیون فرهنگی» که در جشنواره شهید مدرس، بعنوان اثر برگزیده انتخاب گردید.

5- تلاش در جهت تخصیصی شدن کمیته‌های کمیسیون فرهنگی

6- ارائه پیشنهاد (ضرورت تدوین چشم‌انداز 5 ساله استان‌ها توسط استانداری به رئیس جمهور محترم)

این پیشنهاد با استقبال نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت و توسط وزیر کشور به استان‌ها ابلاغ گردید.

7- اجرای طرح نظارتی «اصل مطلب» در قالب نشست حضوری با مدیران و مردم، با هدف تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی در مدیران

8- پیشنهاد و شکل‌گیری «مسیر پیشرفت و تحول گرگان و آق‌قلا» به شواری شهر شهرستان گرگان، که با استقبال مواجه گردید.

9- ارائه طرح نگارش و تدوین کتاب «اخلاق قانون‌گذاری و اخلاق نمایندگی» که با استقبال مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه گردید.

د) اقدامات و پیگیری‌ها

این بخش در زمره وظایف قانونی نماینده مجلس نیست و بیشتر از وظایف قوه مجریه است. اما براساس مسولیت اجتماعی و اخلاقی و ضرورت پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی مردم، باید خادم مردم در مجلس برای تحقق آن‌ها تلاش نماید. لازم به ذکر است که اقدامات انجام شده برخی حاصل تلاش‌های مجمع نمایندگان، استاندار محترم و مدیران محترم است، برخی حاصل تلاش مشترک با برادر عزیزم جناب آقای مهندس سنگدوینی و شماری هم انفرادی است. امید که مورد رضایت پروردگار مهربان و جلوه‌ای از خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم قلمداد شود.

0-1- اقدامات دارای اولویت

مقصود پرو‌ژه‌ها و اقداماتی است که آثار و نتایج آن‌ها در سطح استانی و ملی دارای اهمیت است.

1-1- اخذ مجوز و ایجاد منطقه آزاد تجاری اینچه برون.

2-1- رفع مشکلات پتروشیمی و پایان بخشیدن به انتظار 15 ساله  بیش از 90 هزار سهامدار. که به لطف الهی تا دهه فجر انقلاب اسلامی، و فعالیت مجدد آن‌ها آغاز خواهد شد.

3-10- لایروبی و احیاء خلیج گرگان و رونق گردشگری در جزیره آشوراده (با حمایت رئیس جمهور محترم، و تلاش استاندار ارجمند و مجمع نمایندگان در حال انجام است)

4-1- تلاش در جهت حل مشکلات آب آشامیدنی استان از طریق:

-شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن

-ایجاد سد نرماب و سر میرداماد (شصت کلا)

-شیرین‌سازی آب‌های لب‌شور

5-1- پیگیری راه‌آهن گرگان مشهد مقدس

6-1- پیگیری راه‌آهن گرگان، اینچه برون، شاهرود

7-1- تلاش برای تحقق سیمل ترکیبی نیروگاه شهرستان علی‌آباد کتول

8-1- تلاش برای افزایش اعتبارات استانی که به اعتراف معاون برنامه و بودجه استانداری محترم گلستان، این افزایش کم‌نظیر بوده است.

9-1- پیگیری حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان و ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی

2- اقدامات و تلاش‌ها در حوزه انتخابیه (گرگان و آق‌قلا):

بهداشت و درمان:

پیگیری احداث و گسترش بیمارستان جایگزین پنجم آذرگرگان.

1- در سفر دولت سیزدهم، مبلغ یک هزار میلیارد برای این بیمارستان، مصوب گردید.

2- اختصاص مبلغ هفت میلیارد تومان (در اعتبارات در اختیار نماینده) برای احداث بیمارستان تخصصی کودکان گرگان (جایگزین بیمارستان آیت‌ا…. طالقانی) (در سفر دولت سیزدهم مبلغ چهارصد میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص یافت)

3- تلاش در جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌ها در زمان کرونا

4- پیگیری تهیه دستگاه سی‌تی‌اسکن برای بیمارستان‌های فاقد دستگاه در گرگان و آق‌قلا

5- اخذ مجوز نصب دستگاه ام. آر. آی در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

6- پیگیری و موافقت برای احداث کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی در گرگان

7- اخذ مجوز ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی در شهرستان آق‌قلا.

8- پیگیری ایجاد دو مرکز دیالیز در گرگان، با همکاری بخش خصوصی، با تعرفه دولتی

9- پیگیری رفع موانع ساخت بیمارستان (توسط بببخش خصوصی) در بلوار الغدیر گرگان.

10- مساعدت ذر جهت ارتقاء بیمارستان آل جلیل آق‌قلا به بیمارستان آموزشی و ایجاد بخش تخصصی کودکان در بیمارستان

11- پیگیری و اخذ موافقت وزیر محترم بهداشت و درمان برای تهیه دستگاه سی آرم و تجهیزات مورد نیاز در بیمارستان آق‌قلا

12- اختصاص مبلغ یک میلیارد تومان از اعتبارات در اختیار نماینده برای انجام مرکز جامع سلامت شهر سرخنکلاته

13- پیگیری ایجاد مرکز سی تی آن ژیو (ویژه بیمارستان‌ قلبی) با همکاری بخش خصوصی (در مرحله صدور مجوزها است)

14- اخذ موافقت برای تأمین اعتبار درمان نازایی، حدود 100 نفر (با اولویت خانواده‌های محروم) با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)  

15- پیگیری تهیه 5 یونیت دندانپزشکی و دستگاه رادیولوژی.

16- تلاش در جهت صدور مجوز احداث مرکز جامع سلامت در بخش انبار الوم

17- تلاش در جهت ارتقاء و تبدیل مرکز بهداشت روستای نصرآباد به مرکز جامع سلامت (در مصوبات کاروان خدمت)

18- پیگیری استقرار هلیکوپتر اختصاصی اورژانس هوایی در فرودگاه گرگان با همکاری مدیران مرتبط استانی.

19- حضور کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در استان با هدف بررسی مشکلات تأمین نیازهای بیمارستانی.

آب و برق:

1– برگزاری جلسات متعدد با وزیران نیرو (در دولت دوازدهم و سیزدهم) و معاونت‌ها برای تأمین آب آشامیدنی استان در تهران و گرگان با حضور مجمع نمایندگان و استانداران محترم، که نتایج و مصوبات ارزشمندی داشت.

2- پیگیری مجمع نمایندگان برای حضور معاونت‌های نخصصی (آب برق) وزارت نیرو برای بررسی میدانی نیازها و مشکلات استان.

1-3- اختصاص مبلغ هفت میلیارد تومان (از اعتبارات در اختیار نماینده) برای احداث سد میرداماد گرگان (شصت کلا)

1-4- اختصاص مبلغ هفت میلیارد تومان برای علاج بخشی سد و شمگیر.

(لازم به ذکر است که در سفر دولت سیزدهم مبلغ یکصدمیلیارد تومان برای لایروبی و علاج بخشی سد، مصوب گردید»

5= پیگیری اخذ مجوز برای حفر چاه‌های مورد نیاز در شهرستان‌های گرگان و آق‌قلا.

6- تلاش در جهت تأمین اعتبار مورد نیاز برای گسترش شبکه آب‌رسانی به شهرستان‌ گرگان.

7- تلاش مجمع نمایندگان و استاندار محترم در جهت اخذ مجوز شیرین‌سازی آب دریا و انتقال به مناطققق مورد نیاز.

8- توافق با وزیر نیرو برای افزایش اعتبار لایروبی سد شمگیر

9- جلسه مشترک با اتفاق استاندار محترم، مدیر کل آب و فاضلاب با دکتر محسن رضایی (معاون اقتصادی رئیس جمهور) برای تأمین اعتبار و حمایت از پروژه‌های تأمین آب آشامیدنی.

اقتصاد، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی

1– پیگیری اخذ مجوز ایجاد منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون (با همکاری مجمع نمایندگان و استانداری محترم) که در شکوفایی و تحول اقتصادی استان نقش بسزایی خواهد داشت.

2- تلاش در جهت رفع مشکلات پروژه پتروشیمی گلستان (با همکاری مجمع نمایندگان و استاندار محترم)

3- اخذ مجوز ایجاد مجموعه کشت و صنعت و دامداری 2000 رأسی در گرگان با همکاری شیر پگاه.

4- گفتگو با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در استان،  و برگزاری جلسات متعدد در استانداری برای بررسی طرح‌ها و فراهم‌کردن امکانات و مجوزهای مورد نیاز.

5- جلسه مشترک با شرکت ساپیا برای ایجاد خط تولید ریتگ آلمینیوم، صنایع بسته‌بندی و تولید برق خودرو در گرگان و آق‌قلا (در حال بررسی و پیگیری)

6- پیگیری و موافقت بانک اعتبارات ملل برای احداث بزرگترین مجمع، تجاری، رفاهی و گردشگری در گرگان.

این پروژه با عنوان (لوتوس) در کمربندی گرگان با همکاری شهرداری گرگان؛ کلنگ‌زنی گردید.

7- پیگیری جهت همکاری قرارگاه خاتم برای احداث شهربازی گرگان در هزارپیچ

8- برگزاری جلسات متعدد با استاندار محترم و شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به وزارت تعاون برای سرمایه‌گذاری و ایجاد مراکز تولیدی در استان.

9- برگزاری جلسات متعدد با قرارگاه اقتصادی 17ربیع و اصناف استان برای کاهش مشکلات اقتصادی و حمایت از تولید‌کنندگان

10- برگزاری جلسات و بازدیدهای متعدد در شهرک‌های صنعتی (گرگان آق‌قلا حیدرکلا) برای بررسی مشکلات و رفع موانع تولید.

11- تلاش در جهت ایجاد شعبه بانک سپه در روستای عطاآباد.

12- پیگیری ایجاد ناحیه و شهرک صنعتی تولید مبل در عطاآباد به عنوان اولین ناحیه صنعتی تولید مبل در کشور.

13- ارائه پیشنهاد (تدوین چشم‌انداز 5 ساله روستاها و شهرها که تاکنون تعدای از روستاها از جمله نصرآباد، تدوین نموده‌اند.

14- تلاش در جهت افزایش اعتبار استانی. که به اعتراف معاون برنامه‌ریزی کم‌نظیر بوده است.

عمران، راه، مسکن

1– برگزاری چند جلسه مشترک شهرداران حوزه انتخابیه با معاون عمرانی وزرات کشور با هدف رفع مشکلات، تأمین امکانات و تجهیزات (برای اولین‌بار)

2- پیگیری تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه توان‌بخشی بنیاد شهید استان و موافقت با اختصاص مبلغ بیست میلیارد تومان برای تکمیل پروژه.

3- برگزاری اولین جلسه مشترک نمایندگان سازمان نظام مهندسی، انبوه‌سازان انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانی و مدیران مرتبط با استاندار محترم برای بررسی مشکلات و استفاده بهینه از ظرفیت این مجموعه در حوزه عمران و شهرسازی استان.

4- مکاتبه با وزارت‌خانه‌های مختلف برای بهره‌مندی از توانمندی مهندسین و پیمانکاران بومی برای پروژه‌های عمرانی در استان.

5- پیگیری تأمین اعتبار برای بخش دوم کمربندی گرگان در جلسات ملی و استانی با حضور وزیر راه و شهرسازی.

6- پیگیری تعریض و بازسازی جاده آق‌قلا به بندر ترکمن.

7- پیگیری تعریض و بازسازی جاده آق‌قلا به گنبد.

8- پیگیری رفع مشکلات کمربندی شهر شهرسرخنکلا و نصب روشنایی.

(بزودی مشکلات روشنایی برطرف خواهد شد)

9- تلاش در جهت ایجاد دوربرگردان‌های مورد نیاز (در مسیر گرگان تا تقی‌آباد.)

10- اخذ مجوز انجام روکش اسفالت شهر قرق با همکاری اداره کل حمل و نقل استان.

11- اخذ مجوز ایجاد دوربرگردان شهر قرق (روبروی دخانیات) با همکاری اداره کل حمل و نقل استان.

12- پیگیری‌های متعدد برای اخذ مجوز و احداث تله‌کابین شهرستان گرگان (مراحل پایانی را طی می‌کند)

13- پیگیری ایجاد خط پروازی گرگان قزاقستان

14- جلسه با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری برای حل مشکلات پروژه تجاری مجتمع آفتاب گرگان

کشاورزی و منابع طبیعی

1– برگذاری جلسه مشترک با اعضای فعال خانه کشاورز، اعضاء مرکز تحقیقات کشاورزی، مدیران مرتبط، با هدف بررسی مشکلات کشاورزان و انعکاس نظام مسائل آنان در سطح استانی و ملی به مدیران مرتبط

2- بازدیدهای متعدد از مرکز تحقیقات کشاورزی استان و پیگیری شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی و مشورتی برای مصوبات مجلس

3- اخذ مجوز ایجاد مرکز تولید بذر در گرگان با هدف خودکفایی در تولید بذر‌های مورد نیاز کشاورزی از وزارت جهاد

4- اخذ مجوز تقویت و تجویز پالایشگاه امداد و نجات منابع طبیعی

با توجه به حوادث و بلایای طبیعی در استان از وزارت جهاد

5- پیگیری تدمین دارویی رایگان برای دام و طیور

6- تلاش در جهت تصویب طرح خرید تضمینی گندم و کلزا درمجلس

7- پیگیری مطالبات کشاورزان، به ویژه مطالبات مربوط به گندم و کلزا در سطح ملی

8- پیگیری و مطالبات و مشکلات کشاورزان توتون‌کار

9- پیگیری و مطالبات کشاورزان در مورد فروش و صادرات محصول سیب‌زمینی.

تحول و پیشرفت روستاها و محرومیت‌زدایی

1– جلسات متعدد با بنیاد مستضعفان کشور، با هدف انتخاب بخش محروم انبار علوم وشمگیر بعنوان منطقه هدف (بعد از مراوده در جلسه پایانی  که در جلسه پایانی به اتفاق آقای استاندار، این امر به تصویب رسید.

2- پیشنهاد طرح «تدوین چشم‌انداز تحولی روستاها» در جلسات کاروان خدمت که در برخی روستاها در حال تدوین است و در روستای نصرآباد رونمایی شد.

3- برگزاری برنامه مردمی «کاروان خدمت» که تاکنون بیش از 170 روستا با حضور مدیران مرتبط و با اتفاق برادر و همکار ارجمند جناب مهندس سنگدوینی برگزار شد و بیش از 70 درصد مصوبات عملی شده است.

4- تهیه 20  تن سیمان  برای مسکن محرومین

5- پیگیری حل مشکل سند اراضی بنیاد علوی و صدور سند به نام صاحبان املاک با مجوز بنیاد مستضعفان کشور.

6- تلاش در جهت افزایش اعتبارات مربوط به طرح مسکن و طرح هادی روستایی (که در سال‌های اخیر کم‌نظیر بوده است)

7- تهیه بیش از دو هزار بسته معیشتی‌برای خانوده‌های مرحوم

8- پیگیری افزایش تسهیلات و اعتبارات خوداشتغالی و مشاغل خانگی در روستاها

9- پیگیری تأمین اعتبارمداری درمان نازایی حدود 100 نفر خانواده‌های روستایی

10- تهیه 100 دستگاه وسایل گرمایشی و سرمایشی برای خانوارهای محروم و کم‌برخوردار

11- پیگیری اختصاص 50 ویلچر برای معلولین

12- 40 مورد جهیزیه برای ازدواج زوج‌های جوان در روستاها

(فرهنگ، هنر، گردشگری، ….)

1- انجام سفر سه روز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به استان که نتایج ارزشمندی برای عرصه فرهنگ و ورزش در پی داشت.

2- پی‌گیری و اخذ مجوز ساخت کتابخانه در شهرستان آق‌قلا و شهر سرخنکلاته.

3-اختصاص مبلغ دو میلیارد تومان (از اعتبارات در اختیار نماینده) برای تکمیل و تجهیز مراکز دینی و فرهنگی (مسجد، حسینیه، امام‌زاده و ….)

4- موافقت با معاون محترم سازمان یسنمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اختصاص تجهیزات سینمایی در مجمع فرهنگی شهرستان آق‌قلا و بهره‌مندی مردم از هنر سینما

5- پی‌گیری جهت اختصاص مبلغ 70 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه تالار بزرگ فرهنگی و هنری بلوار شهید صیاد شیرازی (در سفر دولت سیزدهم)

6- توافق با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار محترم جهت اختصاص مبلغ 15 میلیارد تومان برای تکمیل نگارخانه مرکز نمایشگاهی گرگان در تالار فخرالدین اسعدگرگانی

7- اخذ موافقت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازسازی و تقویت تجهیزات تالار فخرالدین اسعد گرگانی

8- اختصاص مبلغ یک میلیارد تومان برای حمایت از مؤسسات فرهنگی و فعالیت‌های دینی

9- تلاش در جهت بهره‌مندی مؤسسات فرهنگی استان از اعتبارات فرهنگی (جدول 17) بالغ بر3 میلیارد تومان که در نوع خود بی‌نظیر بوده است.

10- اختصاص مبلغ ده میلیارد تومان برای تکمیل مجموعه فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان.

11- حمایت و مساعدت به موکب‌های اربعین حسینی (ع)، مبلغ 120 میلیون تومان

12- تلاش در جهت افزایش اعتبار بازارچه صنایع دستی شهرستان آق‌قلا

13- تلاش در جهت افزایش اعتبار دهکده بوم‌گردی شهر قرق

14- تلاش در جهت افزایش ثبت ملی صنایع دستی زیارت و شاهکوه

15- توافق برگزاری هفته مشترک فرهنگی ایران قزاقستان به میزبانی استان گلستان با سفیر محترم قزاقستان و استاندار محترم.

16- مساعدت به خانه مطبوعات استان برای برگزاری جشنواره مطبوعات

17- تلاش در جهت برگزاری اولین همایش تجلیل از نخبگان فرهنگی با حضور اعضا کمیسیون فرهنگی مجلس

(ورزش و جوانان)

1- اخذ مجوز ایجاد خانه جوان در شهرستان آق‌قلا

2- پیگیری و انتخاب یکی از خانه‌های تاریخی و سنتی گرگان برای ایجاد پاتوق فرهنگی نوجوانان و جوانان

3- اختصاص مبلغ 5/1 میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز مراکز ورزشی گرگان و آق‌قلا

4- حمایت از هیأت‌های ورزشی در گرگان و آق‌قلا (حدود 500 میلیون تومان)

5- پیگیری جهت اختصاص 150 میلیارد تومان برای احداص سالن 6 نفری بسکتبال گرگان در سفر دولت سیزدهم

6- توافق با وزیر محترم برای کاهش دوره ساخت سالن 6 هزارنفری از سه سال به دو سال.

7- توافق با یکی از خیّران ارجمند برای ساخت سالن 3 هزارنفره والیبال در آقاقلا

8- پیگیری و ایجاد زمین چمن منوعی در روستای تقی‌آباد

9- اخذ مجوز ایجاد ده زمین چمن مصنوعی در روستاها تا پایان سال 1401

10- اختصاص مبلغ 500 میلیون تومان برای تجهیزات و رزشی شهرستان آق‌قلا

11- پیگیری اختصاص مبلغ ده میلیارد تومان برای تجهیز و تکمیل مجموعه سوارکاری شهرستان آق‌قلا (در سفر دولت سیزدهم)

12- پیگیری ایجاد خانه ورزش در روستاهای مورد نیاز

13- مساعدت به باشگاه ورزشی کهن گرگان (مبلغ 50 میلیون تومان)

14-  مساعدت به خانه کشتی گرگان (مبلغ پنجاه میلیون تومان)

15- جلسات متعدد با ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی با هدف بررسی مشکلات و پیگیری نیازها و امکانات

16- برگزاری جلسات نقد و گفتگو با جوانان و تشکل‌های مردمی

آموزش عالی، آموزش و پرورش، پارک علم و فن‌آوری

1- پیگیری مطالعات و مشکلات فرهنگیان، بویژه رتبه‌بندی معلمان

1- تلاش در جهت تقویت و افزایش اعتبارات نوسازی مدارس

(منع از نوسازی سوال شود)

2- پیگیری تقویت تجهیزات مورد نیاز مدارس استان

(رقم و تعداد تجهیزات از فراهم سوال شود)

3- هماهنگی با معاون محترم وزیر آموزش و پرورش جهت مساعدت ویژه به ایجاد …………. چمن مصنوعی در مدارس (از آقای نظری تعداد سوال شود)

4- تلاش در جهت اختصاص مبلغ 4 میلیارد تومان برای تجهیزات هنرستان شهید نصیری گرگان

5- اخذ مجوز تجهیز و تکمیل 20 مدرسه در مناطققق محروم گرگان و آق‌قلا

6- توافق با وزیر محترم آموزش و پرورش برای اختصاص مبلغ 20 میلیارد تومان برای تکمیل پروژ اقامتی و رفاهی اردوگاه دانش‌آموزی نوسکستان گرگان

7- پیگیری برخی مطالبات استادان و مشکلات دانشگاه‌های گرگان

8- تلاش در جهت احداث دانشگاه پیام‌نور شهرستان آق‌قلا

9- پیگیری اختصاص مبلغ 12 میلیارد تومان جهت تجهیز کارخانه و پارک علم و فن‌آوری گرگان.

10 تلاش در جهت تقویت امکانات و تجهیزات دانشگاه فنی و حرفه‌ای گرگان

11- برگزاری نشست مشترک کمیسیون فرهنگی مجلس با مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مدیران دانشگاه‌هی و جمعی از استادان با هدف بررسی مشکلات و تقویت اعتبار مراکز دانشگاهی

12- بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی دانشکاه گلستان و منابع طبیعی باتفاق معاون سیاسی استاندار و فرماندار شهرستان گرگان

13- برگزاری جلسه مشترک مدیران دانشگاه‌ها، فرهنگیان، (برادران خواهران) با استادار محترم و مدیران مرتبط با نیازها و مشکلات دانشگاه‌ها

1 بازدید و نشست‌های متعدد با فعالان و نخبگان تولید دانش‌بنیان در پارک علم و فن‌آوری استان برای افزایش حمایت‌ها و رفع موانع

15- پیگیری مجوز احداث هنرستان کشاورزی در روستای گرگان

آموزش عالی، آموزش و پرورش، پارک علم و فن‌آوری

سخنرانی‌ها در جلسات ملی و بین‌المللی

1- جایگاه و نقش صنایع دستی در فرهنگ و تمدن اسلامی در جلسه استادان و پیش‌کسوتان صنایع دستی کشور. (فرهنگسرای هنر ایران 1400)

2- اخلاق حرفه‌ای و موفقیت سازمانی بنیاد پژوهش‌های استان قدس رضوی 1400

3- جلوه‌های مسئولیت اجتماعی در فرهنگ اسلامی در همایش مسئولیت اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی تهران 1400

4- قرآن و سبک زندگی جشنواره بین‌المللی قرآن و عترت. جامعۀ المصطفی گرگان. 1400

5- جایگاه و منزلت هنر تغذیه . اصفهان . 1400

6- اهمیت و ضرورت پیوست فرهنگی در طرح‌ها و لوایح. قم. مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی. 1401

7- بررسی راه‌های تقویت و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی. همایش بینالمللی فرهنگ ایران زمین. جزیره کیش. 1401

8- فرهنگ و حقوق شهروندی. همایش حقوق شهروندی. تهران. بنیاد شهریار. 1401

9- بایسته‌ها و الزامات حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی.

همایش بین‌المللی شهر در روز شهریار برج میلاد. 1401

10- تبیین اندیشه‌های شاعر و عارف ترکمن مختوم قلی خراعن. دانشگاه تهران. 1401

11- نقش فرهنگ عمومی در ترویج اخلاق و اصلاح سبک زندگی. همایش ملی اعضاء و دبیران شورای فرهنگ عمومی. مشهد مقدس. 1401

12- روش‌های ترویج فرهنگ کسب و کار. همایش ملی روز مهارت و کارآموزی. تهران. اطاق بازرگانی. 1401

13- نقض فضای آموزشی در رشد و شکوفایی استعدادها. همایش مدیران کل نوسازی کشور. گرگان. 1401

14- بایسته و الزامات در رشد و تحول هنر موسیقی. فرهنگستان هنر ایران. 1401

15- رسالت و و مسئولیت خبرنگاران. همایش تجلیل از خبرنگاران. تهران. هتل المپیک. 1401

16- نقش فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در روابط بین‌المللی. تهران. سالن اجلاس سران. 1401

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا